آندیا گرافیک | صحافی
7851
rtl,page,page-id-7851,page-template-default,ajax_fade,page_not_loaded,,,,wpb-js-composer js-comp-ver-4.1.2,vc_responsive
 

صحافی

jeld ok

صحافى یا جلد کردن کتاب ، به عمل تا ، ترتیب فرم هاى چاپ شده متن کتاب ، جلدگذارى و در نهایت برش کتاب گفته مى شود. فرم هاى چاپ شده متن کتاب بوسیله دستگاه تاکن بر اساس قطع کتاب تا شده و سپس فرم ها بنا به نوع درخواست مشترى صحافى مى شود .

jeld ok